CADANGAN PEMBANGUNAN PUSAT PELAWAT, TELATAP & PELANTAR BERTINGKAT
TAMAN LAUT, PULAU PAYAR, LANGKAWI, KEDAH DARULAMAN.