Cadangan Penubuhan Pusat Teknologi
Tinggi (ADTEC) di atas Sebahagian Lot
635, Mukim Sedim, Daerah Kulim, Kedah
Darul Aman.