PROJECT : MENAIKTARAF JALAN PERSEKUTUAN 1 DARI PERSIMPANGAN LALUAN P124 KE
BULATAN BUKIT TENGAH, PAKEJ 2 DARI PERSIMPANGAN LALUAN P178 KE BULATAN
BUKIT TENGAH, PULAU PINANG.