PROJECT : MENAIKTARAF JALAN PERSEKUTUAN 1 DARI PERSIMPANGAN LALUAN P124 KE BULATAN BUKIT TENGAH, PAKEJ 2 DARI ERSIMPANGAN LALUAN P178 KE BULATAN BUKIT TENGAH, PULAU PINANG.