Cadangan Merekabentuk, Membina dan
Menyiapkan Projek Rumah Keluarga Pelbagai
Kelas (103 Unit) Dan Kerja-kerja Berkaitan
Untuk Pegawai Tentera Udara (KTU) Alor Star,
Kedah Darul Aman.