MEMBINA DAN MENYIAPKAN DUA (2) BLOK ASRAMA 2 TINGKAT, DEWAN MAKAN
DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
TUNKU BENDAHARA, KUBANG PASU, KEDAH DARUL AMAN.