MEMBINA BLOK TAMBAHAN DAN RUMAH GURU DI SEKOLAH
MENENGAH KEBANGSAAN SELAMA, BANDAR BAHARU,
KEDAH DARUL AMAN.