Our License

CIDB Perakuan Pendaftaran

CIDB Sijil Perolehan Kerja Kerajaan

Sijil Kontraktor Kerja Bertaraf Bumiputra

Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat

TNB Kontraktor Kerja

TNB Pembekal & Kontraktor Perkhidmatan